นโยบายและข้อบังคับในการต่อต้านทุจริต

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  คลิกที่นี่

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่