หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

มาตราฐานหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  คลิกที่นี่

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่