COPE TIGER 2015

COPE TIGER 2015 ระหว่างกองทัพอากาศไทย-อเมริกา-สิงคโปร์ ปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชน มอบเงินทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนบ้านปลายดาบ พร้อมร่วมสนับสนุนสร้างแทงค์น้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านปลายดาบ โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย พร้อมคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วนให้การต้อรับ

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่