พิธีสำเร็จการศึกษาบัณฑิตน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม จัดพิธีสำเร็จการศึกษา "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2558 ให้หนูน้อยคนเก่ง ในระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีนายชิน สุขตะคุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่