อบต.สุขเกษมจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.สุขเกษม กำหนดจัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ระดับหมู่บ้าน พร้อมออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บริการชาวบ้านที่ยังไม่ได้ชำระภาษีอีกด้วย

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่