กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ประจำปี 2562

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ทุกวันพุธ ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่