อบต.สุขเกษมนำผู้สูงอายุฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระยองและจันทบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุด้านคุณภาพและจริยธรรม

 

 
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่