คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษมร่วมวางพวงมา ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

 

 
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่