คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานตำบล ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพุปลาไหล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 
อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่