ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ..2561-2565

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6เดือน

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน  คลิกที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศขยายตามรายละเอียดแนบ

รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่