ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศขยายตามรายละเอียดแนบ

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่