ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

   
   
   
   
 

ส่วนโยธา

   
   
   

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ส่วนการคลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 

 

หน่วยงานภายใน

 

     
 
 
 
ผู้อำนวยการ
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
รองผู้อำนวยการ
     
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

 

 

 

 

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่