การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงาน

การดำเนินการตามผลวิเคราะห์จากการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ปี 2564 คลิกที่นี่่

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่