รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

รายงานการวิเคราะ์ความเสี่ยงการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน   *คลิกที่นี่*

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่