การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของปี 2563 เพื่อไปสู้มาตราการปฏิบัติงาน ในปี 2564

บันทึกขออนุมัติดำเนินการ     **คลิกที่นี่**

 

การวิเคราะผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  **คลิกที่นี่**

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่