แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 อบต.สุขเกษม

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564   คลิกที่นี่

อบต.สุขเกษม, Powered by ออลล์เว็บเทคโนโลยี่