ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนตำบล

Category: กฎหมายและระเบียบต่างๆ
Published on Friday, 06 August 2021 07:50
Written by Admin
Hits: 70

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล